BEGRIJPEN

BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER BLOEDDRUK
Home  >  BEGRIJPEN

WAT IS BLOEDDRUK?

Het hart is een zeer belangrijk orgaan dat ervoor zorgt dat het bloed door het lichaam wordt verplaatst. Dankzij het hart worden zuurstof en voedingsstoffen geleverd aan elk weefsel en orgaan in uw lichaam. Om deze levering mogelijk te maken, moet het hart een kracht genereren om bloed rond te pompen in uw lichaam. De kracht die het hart opwekt om bloed door uw slagaders te laten lopen, heet BLOEDDRUK.

De bloeddruk van een persoon wordt meestal uitgedrukt in twee getallen:

De ideale bloeddruk voor een gezonde volwassene is < 120/80 mm Hg. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension

HOE MEET JE DE BLOEDDRUK

Meestal is het uw arts of verpleegkundige die uw bloeddruk meet, bijvoorbeeld tijdens een routinebezoek. Hiervoor gebruiken ze een sfygmomanometer. Het is een drukmeter (manometer) verbonden met een opblaasbare manchet die om uw bovenarm is gewikkeld. De arts zal de manchet opblazen en u zult voelen dat uw arm vrij hard wordt samengeperst. De lucht in de manchet wordt dan langzaam naar buiten gelaten en u voelt de grip van de manchet verminderen. De bloeddruk kan dan worden gemeten met de manometer (in millimeters kwik [mm Hg]).

Er bestaan twee verschillende sfygmomanometers:

EEN HANDMATIGE
De arts of verpleegkundige blaast de manchet op met een handpomp en luistert vervolgens met een stethoscoop naar uw pols.

EEN DIGITALE
De manchet wordt automatisch opgeblazen en leeggemaakt.
De puls wordt gedetecteerd door een sensor in het apparaat.

Om een nauwkeurige meting van uw bloeddruk te krijgen, moet u juist vóór de meting ten minste vijf minuten hebben gerust en stil zijn, dat wil zeggen niet praten.

WAT IS HYPERTENSIE?

De bloeddruk kan hoog, normaal of laag zijn, maar na verloop van tijd en met de leeftijd stijgt de bloeddruk. Waarom ? De wanden van de grote slagaders worden stijver en de kleine bloedvaten worden smaller. Door deze veranderingen moet het hart een grotere kracht genereren om het bloed door het lichaam te laten stromen. Dit leidt tot een verhoging van de bloeddruk. Hypertensie wordt gedefinieerd als een bloeddruk die constant hoger is dan 140/90 mm Hg (systolische, diastolische of beide bloeddrukken).

Wat betekenen mijn cijfers?

OPTIMAAL
Systolische BD < 120 en Diastolische BD < 80
NORMAAL
Systolische BD 120-129 en/of Diastolische BD 80-84
“Het is goed, ga door !”
HOOG
NORMAAL
Systolische BD 130-139 en/of Diastolische BD 85-89
“Uw BD moet vaker worden gecontroleerd en u moet advies volgen over uw levensstijl”.
GRAAD 1
HYPERTENSIE
Systolische BD 140-159 en/of Diastolische BD 90-99
GRAAD 2
HYPERTENSIE
Systolische BD 160-179 en/of Diastolische BD 100-109
GRAAD 3
HYPERTENSIE
Systolische BD > 180 en/of Diastolische BD > 110
GEÏSOLEERDE SYSTOLISCHE HYPERTENSIE
Systolische BD > 140 en Diastolische BD < 90
“Uw BD moet dalen met een medische behandeling en u moet levensstijladvies volgen.”.
2013 ESH/ESC richtlijnen voor de aanpak van arteriële hypertensie

HOE HYPERTENSIE TE DIAGNOSTICEREN

Hypertensie (bloeddruk ≥140/90 mm Hg) is een stille ziekte omdat er zelden duidelijke symptomen zijn en het dikwijls niet gediagnosticeerd wordt. Helaas is het vaak pas als iemand verneemt een hoge bloeddruk te hebben wanneer hij naar het ziekenhuis wordt gebracht, omdat zijn hoge bloeddruk heeft geleid tot een beroerte of een hartprobleem.

Daarom is het aan te raden om uw bloeddruk elk jaar te laten controleren. Het is heel eenvoudig te meten - aarzel niet om uw arts, uw verpleegkundige of zelfs uw apotheker te vragen om uw bloeddruk te controleren.

Als uw bloeddrukmeting 140/90 mm Hg of meer bedraagt, zal uw arts waarschijnlijk verschillende controles moeten uitvoeren om de diagnose van hypertensie te bevestigen. Hij of zij kan ook een ambulante bloeddrukmeter gebruiken om uw bloeddruk over 24 uur te meten.

WAT ZIJN DE OORZAKEN VAN HYPERTENSIE ?

Er zijn twee soorten hypertensie: primaire (of essentiële hypertensie) en secundaire hypertensie.

Primaire hypertensie beschrijft hoge bloeddruk die geen duidelijke oorzaak heeft. Er zijn een aantal factoren die het risico op het ontwikkelen van een hoge bloeddruk kunnen verhogen:

ROKEN
OVERGEWICHT OF OBESITAS
FYSIEKE INACTIVITEIT
TE VEEL ZOUT
TE VEEL ALCOHOL
STRESSS
ERFELIJKHEID
LEEFTIJD

Secundaire hypertensie betreft een hoge bloeddruk die wordt veroorzaakt door aanwijsbare oorzaken (bijvoorbeeld een abnormale productie van hormonen uit de bijnieren). Slechts een klein aantal patiënten lijdt aan dit soort hypertensie. Zodra de oorzaak gevonden is en correct behandeld is, moet de bloeddruk weer normaal worden.

HOE KAN HYPERTENSIE HET LICHAAM BEÏNVLOEDEN?

Wanneer een patiënt een hoge bloeddruk heeft, moet zijn hart harder werken om de doorbloeding van het lichaam te verzekeren.
Na verloop van tijd kan deze hoge druk het hart geleidelijk verzwakken en de slagaderwanden beschadigen, wat leidt tot veranderingen in de bloedstroom.
Al deze situaties kunnen leiden tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten (beroerte, hartaandoeningen en hartfalen).
Andere delen van het lichaam, waaronder de nieren, ledematen en ogen, kunnen ook schade oplopen.

WIE ZIJN DE "FOUTE VRIENDEN" VAN HYPERTENSIE ?

Soms kunnen andere ziekten een primaire ziekte verergeren of aantasten. Deze andere ziekten zijn wat we comorbide ziekten noemen. Hypertensie heeft zijn eigen set van "foute vrienden", waarvan de belangrijkste zijn:

Hypercholesterolemie :

wanneer er hoge niveaus van LDL-cholesterol in het bloed zijn, die geassocieerd worden met een verhoogd risico op atherosclerose of coronaire hartziekte.

Type 2 Diabetes :

treedt op wanneer de cellen van het lichaam niet goed reageren op insuline, een hormoon dat de bloedsuikerspiegel controleert. Als gevolg hiervan stijgt de bloedsuikerspiegel. Hoge bloedsuikerspiegels over een langere periode leiden tot complicaties zoals beroerte, voetzweren en oogletsel.

Coronaire hartziekte :

een beperking van de bloedtoevoer naar het hart leidt tot een tekort aan zuurstof voor myocardiale cellen. Een veel voorkomend symptoom is pijn op de borst, die vaak optreedt tijdens het sporten.

Chronische nierziekte :

wanneer de nieren gedurende een periode van maanden of jaren niet goed functioneren, wat leidt tot complicaties zoals hart- en vaatziekten, anemie of pericarditis.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VOOR HYPERTENSIE ?

Met andere woorden: 5 op de 10 oudere mannen en vrouwen hebben hypertensie.

Wereldgezondheidsorganisatie - Gegevens van het Global Health Observatory (GHO) - Verhoogde bloeddruk
J. Kumar, “Epidemiology of hypertension”, Clinical Queries: Nephrology, Volume 2, Issue 2, April– June 2013, Pages 56-61

HYPERTENSIE: EEN WERELDWIJD PROBLEEM

Hoewel het aandeel van hypertensieve patiënten (prevalentie) in verschillende delen van de wereld varieert, wordt elke regio wereldwijd getroffen.